Bokföring görs i Örnsköldsvik för hotellet i Kalmar.

Ibland behöver man lämna ifrån sig uppgifter om man vill kunna koncentrera sig på det man är bäst på. I mitt fall hinner jag inte längre med bokföringen. Jag har en gammal kompis som arbetar med bokföring i Örnsköldsvik, och jag tycker det är en god idé att lämna över det ansvaret till henne. Hon har dragit ner på takten efter att hon sålt sin firma men har ändå lovat att hjälpa mig eftersom vi är gamla vänner. Jag är mycket tacksam över detta. Klicka på länken om du vill veta mer om bokföring i Örnsköldsvik, maritasbokforing.se.

Hotellet går bra men det börjar bli väldigt mycket siffror att hålla ordning på och jag behöver lägga mer tid på annat. Kvällarna har blivit senare och senare på grund av all bokföring. Nästa helg ska jag åka upp till Örnsköldsvik med alla papper. Jag tar nog tåget för att kunna vila lite samtidigt. Det är ju trots allt en bit att åka. Det blir inte att stanna över där utan jag tar nattåget tillbaka. Det är som sagt bråda dagar på hotellet och jag kan inte vara borta så länge.

 

Vandrarhem

Det som idag är Vandrarhem byggdes 1915 som sommarnöje till kolhandlare Rönström. Sedan 40-talet har huset nyttjats som pensionat samt kursgård och sedan 1987 som Vandrarhem. Vandrarhemmet är öppet året runt och är skärgårdens största, med 80 bäddar. 40 bäddar i huvudbyggnaden samt 40 bäddar i tillhörande parstugor. Till grupper serverar vi god skärgårdsinspirerad mat. I receptionen kan du få hjälp med det mesta. Du kan t.ex. boka bastu, roddbåt, frukost eller få tips om dagsutflykter till närliggande öar. Vandrarhemmet är anslutet till STF – Svenska Turist Föreningen och IYHF – Hostelling International.

Klassresa

Ta med klassen på en spännande resa ut till F-hamn.
Upptäck lilla Jolpan med naturstigar, urskog och klippor, hyr rodd- eller motorbåtar, spela brännboll, bada från klippor och stränder, fiska m.m.

Sommargården
Sommargården har tidigare varit en kollo-gård för alla åldrar. Husbyggnadernas placering bildar en innergård som är perfekt för samlingar. Här finns möjlighet till logi för upp till 50 bäddar. Självhushåll med stort kök, matsal, dusch-hus med WC och bastu.

Vandrarhemmet Utsikten
Bo på Vandrarhem med helpension. Vårat paket inkluderar logi, frukost, lunch, frukt och middag. För utflykter har vi komplett ”grillkorvspaket”!

Mat
Under sommarmånaderna hjälper vi gärna till med matinköpen. Många råvaror från lokala odlare. Det går även att beställa från Ingmarsö Livs, beställning senast två veckor innan ankomst.

Ögrupp

Finnhamn är en ögrupp med flera stora och små öar.

Idholmen domineras av tre höjdpartier med mellanliggande odlingsmarker. Stora Jolpan, som kan kallas huvudön, domineras av två höjdryggar. Hällmarkerna är särskilt välutvecklade runt Vandrarhemmet. I låglänt terräng finns näringsrika och kalkpåverkade jordar, som varit uppodlade under lång tid.
Tvärs över sundet ligger Söder Långholm som utgörs nästan helt av hällmarker med högsta punkten drygt 20 meter över havet.
Centrala delarna av Särsö består delvis av odlingsmarker runt Ladviken och mitt på ön hällmarker med Utsiktsberget, som även det är drygt 20 meter högt. Fjärdholm slutligen är en skogbevuxen ö utan större hällmarker. Öarna består till stora delar av hällmarkstallskog. Den karga miljön utgör även bra jaktmarker för berguv, som regelbundet besöker Finnhamnsöarna. De lägre partierna på öarna är frodiga med kalkpåverkade jordar. I brynen mot öppnare marker finns lövrika lundar med bl.a. hassel och örterna spenört, vårärt och tandrot. Lundfloran i de rikare miljöerna innehåller också inslag av sällsyntare arter. Bland orkidéerna återfinns t ex svärdsyssla. På några av öarna står det relativt gott om ekar i brynen. Dessa har i stor utsträckning sitt ursprung i gamla lövängar. Naturhamnen Djupfladen, söder om Idholmen, är mycket välskyddad och välbesökt. Runt viken finns två skärgårdsmajor. Likaså vid naturhamnen mellan Söder Långholm och Korsholm finns två stycken major. Landarealen är 167 hektar och marken ägs av Skärgårdsstiftelsen.