Bokföring görs i Örnsköldsvik för hotellet i Kalmar.

Ibland behöver man lämna ifrån sig uppgifter om man vill kunna koncentrera sig på det man är bäst på. I mitt fall hinner jag inte längre med bokföringen. Jag har en gammal kompis som arbetar med bokföring i Örnsköldsvik, och jag tycker det är en god idé att lämna över det ansvaret till henne. Hon har dragit ner på takten efter att hon sålt sin firma men har ändå lovat att hjälpa mig eftersom vi är gamla vänner. Jag är mycket tacksam över detta. Klicka på länken om du vill veta mer om bokföring i Örnsköldsvik, maritasbokforing.se.

Hotellet går bra men det börjar bli väldigt mycket siffror att hålla ordning på och jag behöver lägga mer tid på annat. Kvällarna har blivit senare och senare på grund av all bokföring. Nästa helg ska jag åka upp till Örnsköldsvik med alla papper. Jag tar nog tåget för att kunna vila lite samtidigt. Det är ju trots allt en bit att åka. Det blir inte att stanna över där utan jag tar nattåget tillbaka. Det är som sagt bråda dagar på hotellet och jag kan inte vara borta så länge.

 

Ögrupp

Finnhamn är en ögrupp med flera stora och små öar.

Idholmen domineras av tre höjdpartier med mellanliggande odlingsmarker. Stora Jolpan, som kan kallas huvudön, domineras av två höjdryggar. Hällmarkerna är särskilt välutvecklade runt Vandrarhemmet. I låglänt terräng finns näringsrika och kalkpåverkade jordar, som varit uppodlade under lång tid.
Tvärs över sundet ligger Söder Långholm som utgörs nästan helt av hällmarker med högsta punkten drygt 20 meter över havet.
Centrala delarna av Särsö består delvis av odlingsmarker runt Ladviken och mitt på ön hällmarker med Utsiktsberget, som även det är drygt 20 meter högt. Fjärdholm slutligen är en skogbevuxen ö utan större hällmarker. Öarna består till stora delar av hällmarkstallskog. Den karga miljön utgör även bra jaktmarker för berguv, som regelbundet besöker Finnhamnsöarna. De lägre partierna på öarna är frodiga med kalkpåverkade jordar. I brynen mot öppnare marker finns lövrika lundar med bl.a. hassel och örterna spenört, vårärt och tandrot. Lundfloran i de rikare miljöerna innehåller också inslag av sällsyntare arter. Bland orkidéerna återfinns t ex svärdsyssla. På några av öarna står det relativt gott om ekar i brynen. Dessa har i stor utsträckning sitt ursprung i gamla lövängar. Naturhamnen Djupfladen, söder om Idholmen, är mycket välskyddad och välbesökt. Runt viken finns två skärgårdsmajor. Likaså vid naturhamnen mellan Söder Långholm och Korsholm finns två stycken major. Landarealen är 167 hektar och marken ägs av Skärgårdsstiftelsen.